Úvod Finanční služby Půjčky

Úvěry a půjčky

Tisícovku na pár dní nebo milion na deset let? Pamatujte, že i z malé půjčky mohou být velké dluhy.

pujcky

Půjčit si je snadné

Sjednat si půjčku nebo úvěr vám dnes nemusí zabrat víc než několik minut. Zatímco uspokojení z předmětu vaší touhy rychle odezní, břemeno splátek vás může tížit i 20 let.

Pošleme vám tahák

Vytiskněte si tahák s užitečnými tipy, na co si dát pozor při sjednávání úvěru. Pošleme vám ho na e-mail.Tahák Vám byl odeslán
na zadaný email.

Jak funguje úvěr?

Když si od někoho půjčíte peníze, zaplatíte mu částku v dohodnuté době i s odměnou v podobě úroků.

Úvěrující (věřitel) se zavazuje, že úvěrovanému (dlužiteli) poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžité prostředky v určité částce. Naopak úvěrovaný se zavazuje, že tyto prostředky vrátí v předem stanovené lhůtě a zaplatí za ně úrok.

Co to je úrok?

Úrok představuje odměnu za poskytnutí úvěru. Je vyjádřen v procentech na určité období - zpravidla jednoho roku (p.a. - per annum) z celkové částky úvěru.

Co znamená RPSN?

Na rozdíl od úroku zahrnuje RPSN všechny náklady úvěru včetně všech dodatečných plateb a je vyjádřena jako roční procento z celkové výše úvěru. Je to tedy nejjednodušší pomůcka pro porovnání výhodnosti úvěru. Čím nižší RPSN, tím je úvěr „levnější”.

Opravdu potřebujete půjčku?

Obecně platí, že žádná půjčka se nevyplatí. Rozšířeným nešvarem jsou nabídky půjček na vánoční dárky nebo dovolenou. Pokud nemáte v rozpočtu prostor pro jejich splacení do dalších Vánoc, resp. dovolené, raději si nepůjčujte. Nikdo netouží, aby si u něj doma podávali dveře zástupy exekutorů.

Když vám dluhy přerostou přes hlavu

Spadli jste do dluhové pasti a kontaktoval vás zprostředkovatel nebo poradce s nabídkou zaručeně výhodné půjčky? Zbystřete! Jejich řešením je mnohdy pouze přerozdělení stávajícího dluhu a jeho nahrazení novým, pro vás stejně nevýhodným nebo ještě horším, zato však s tučnou provizí pro dotyčného „dobrodince”.

Přemýšlejte, než si půjčíte...

 • Opravdu si právě teď potřebuji pořídit nové freestylové lyže?
 • Můžu každý měsíc postrádat v rozpočtu částku na splátku úvěru?
 • Jak spolehlivé jsou mé příjmy?
 • Může se stát, že mé výdaje časem vzrostou (narození dítěte)?
 • Může se stát, že mé příjmy časem klesnou (ztráta zaměstnání, úraz, nemoc)?

Myslete na železnou rezervu

Pokud si půjčujete větší částku, je dobré mít v záloze nějakou „železnou zásobu“ pro případ, že nebudete schopni dluh splácet z běžného rozpočtu.

Než si vezmete úvěr

Vždy je dobré se rozhodovat mezi nabídkami od více poskytovatelů. Pro porovnání výhodnosti využijte koeficient RPSN (roční procentní sazba nákladů). Čím nižší RPSN, tím „levnější” úvěr.

Nezapomeňte také porovnat:

 • celkovou výši zaplacených úroků a dalších nákladů úvěru,
 • výši úroků z prodlení a smluvních pokut,
 • způsob řešení sporů (pozor na tzv. rozhodčí doložky, pověřující řešením sporu soukromého rozhodce nebo přinejlepším stálý rozhodčí soud).

Kdy má smysl si půjčit

Půjčit si je snadné, ale ne vždy rozumné. Existují ale případy s polehčujícími okolnostmi.

Nerovnoměrné příjmy

Máte dostatečné příjmy, které jsou ale nerovnoměrné v čase nebo výši. Potřebujete si například koupit nový počítač a víte, že příští měsíc dostanete k výplatě i bonus navíc. Využijete krátkodobé půjčky od prodejce počítače nebo kreditní kartu a dluh vyrovnáte v dalším měsíci.

Dejte ale pozor, odolat dalšímu použití kreditní karty nebývá lehké.

Bydlení

Vydělat si na pořízení bytu nebo domu by trvalo půl života a do té doby někde bydlet musíte.

Podle smlouvy o hypotečním úvěru můžete jednou za čas sáhnout po možnosti refinancování úvěru a zlepšení podmínek splácení.

Auto

Jezdit potřebujete hned, proto si dobu čekání zkrátíte pořízením auta na leasing nebo úvěr.

Naspořte si alespoň takovou částku, aby výše úvěru nepřekročila prodejní cenu ojetého vozu za dva až tři roky.

Když si berete spotřebitelský úvěr

Pokud si pořizujete spotřební zboží (počítač, tablet, motorku, atd.) na úvěr, řiďte se alespoň jednoduchým pravidlem nepůjčovat si peníze na zboží, jehož životnost je kratší než splatnost půjčky.

Pojištění schopnosti splácet

Pokud vám věřitel spolu s úvěrem nabízí také pojištění pro případ jeho nesplácení, nechte si nejprve dobře vysvětlit, k čemu slouží. Pojištění se může nazývat různě: pojištění schopnosti splácet, pojištění úvěru pro případ smrti nebo plné invalidity, zkratkou PPI či jinou zkratkou.

Pojištění schopnosti splácet má zajistit splacení vašeho úvěru v případě, že byste toho z určitého důvodu nebyli schopni sami.

Pojištění může být sjednáno pro různé pojistné události, například vaši schopnost splácet úvěr v případě, že ztratíte zaměstnání. Lze jej sjednat k různým typům spotřebitelských úvěrů, vč. například úvěrů čerpaných kreditní kartou. Může pokrývat celou řadu reálných rizik a tím zvyšovat pravděpodobnost, že váš úvěr budete schopni splatit.

Je pro vás pojištění výhodné?

Pozor! Pojištění schopnosti splácet nemusí být vždycky vhodným doplňkem úvěru! Zvažte dopady pojištění na náklady vašeho úvěru. Zamyslete se nad tím, jestli stojí např. snížená úroková sazba úvěru samotného za to, abyste platili pojistné. Pokud poskytovatel úvěru trvá na tom, že je toto pojištění povinné a nelze tedy bez něj úvěr poskytnout, popř. jej lze poskytnout jen za méně výhodných podmínek, měla by být výše poplatku za pojištění/platba pojistného započítána do RPSN. Pozor také na situaci, kdy je pojistné započítáno do úvěrové částky a platíte z něj tedy úrok nebo jiné poplatky!

Zákon umožňuje, aby poskytovatel spotřebitelského úvěru podmínil sjednání konkrétního úvěru povinností uzavřít k němu pojištění. Je ale vždy povinen vás informovat, zda je možné pojištění sjednat i odděleně. A i pokud je poskytnutí úvěru na sjednání pojištění vázáno, máte možnost buď poukázat na to, že případně takové pojištění již máte sjednáno, anebo si vybrat některou z jiných pojišťoven, než kterou vám poskytovatel úvěru nabízí. Nenechte se ovlivnit případným časovým nátlakem, bude-li vám distributor tvrdit, že pojištění je nutné sjednat co nejrychleji. Pamatujte, že úvěr budete splácet řadu měsíců či dokonce let, proto se vám vyplatí ověřit si i u jiných pojišťoven, zda vám mohou nabídnout lepší produkt.

Budete schopní splácet?

Poskytovatelé úvěru by měli v první řadě důkladně prověřit vaši úvěruschopnost, a tím snížit riziko spojené s vaší schopností úvěr splácet. Tomu by pak také měla odpovídat výše pojistného. Naopak neplatí, že když vás poskytovatel úvěru přiměje uzavřít pojištění, může na povinnost prověření vaší úvěruschopnosti rezignovat.

Čtěte smlouvy i podmínky

Před uzavřením pojištění vždy pečlivě prostudujte podmínky. Ty bývají upraveny standardně v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. V případě, že je pojištění sjednáváno prostřednictvím poskytovatele úvěru, může nastat situace, kdy jako pojištěný již přistupujete k uzavřené (rámcové) pojistné smlouvě mezi pojišťovnou a poskytovatelem úvěru. Jedná se o tzv. skupinové či flotilové pojištění, ve kterém klient vystupuje pouze v pozici pojištěného, není tedy smluvní stranou pojistné smlouvy a nenáleží mu tak všechna práva jako pojistníkovi – k rizikům tohoto pojištění viz Upozornění pro veřejnost na rizika přistoupení k pojistné smlouvě v souvislosti se zakoupením spotřebního zboží a služby (externí odkaz).

Při čtení podmínek věnujte pozornost svým prohlášením (např. o délce trvajícího zaměstnání či vašem zdravotním stavu), protože nepravdivost vašich prohlášení může mít za následek skutečnost, že pojišťovna neposkytne v případě pojistné události pojistné plnění (nesplatí dlužnou částku) nebo ho bude krátit.

Věnujte pozornost také tomu, zda je doba trvání pojištění vázána na dobu, do které splatíte úvěr, či zda pojištění budete moci zrušit v případě, že již nebude krýt žádné riziko např. v případě vašeho předčasného splacení úvěru.

Zaměřte se na výluky

Zaměřit byste se měli nejen na výčet pojistných událostí (tj. případů, kdy pojišťovna bude ve prospěch vašeho dluhu plnit), ale též na výluky (tj. případy, ve kterých pojišťovna plnit nebude). Zkontrolujte například, zda při sjednávání pojištění a dále v průběhu splácení úvěru nedosáhnete věku, pro který byste nemuseli platně přistoupit k flotilovému pojištění, nebo by naopak mohlo dosažením určitého věku vaše pojištění zaniknout.

Otázky a odpovědi

Na jaké informace mám právo?

 • Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru musíte bezplatně obdržet sadu předsmluvních informací o poskytovateli a parametrech úvěru, a to včetně všech poplatků a být poučeni o svých právech (např. odstoupení od smlouvy nebo předčasné splacení).
 • Poskytovatel úvěru vám vše musí náležitě vysvětlit a poučit vás mimo jiné o důsledcích prodlení splátek.

Jaká musí být smlouva?

Každá smlouva o spotřebitelském úvěru musí být písemná, stejně jako podpisy smluvních stran. Tím není vyloučena smlouva v digitální podobě autorizovaná elektronickým podpisem.

Mohu splatit úvěr dříve?

Poskytovatel úvěru vám nesmí bránit splatit část nebo celý úvěr kdykoli po dobu jeho trvání. To se však netýká úvěrů na bydlení (hypoték). Poskytovatel úvěru po vás může v některých případech požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Výši této náhrady nákladů sice omezuje zákon, ale dejte si raději při výběru úvěru pozor na existenci takového nároku ve smlouvě.

Mohu odstoupit od smlouvy?

Na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru máte ze zákona 14 dní od jejího uzavření. Pokud jde o úvěr na bydlení máte stejné právo jen v případě, že byla smlouva uzavřena na dálku (např. přes internet).

Co se stane, když nebudu splácet?

 • V případě prodlení splátek po vás věřitel může požadovat zaplacení úroků z prodlení a smluvní pokuty.
 • Věřitel s vámi může uzavřít dohodu o změně splátek a prodloužení splatnosti spotřebitelského úvěru.
 • Může dojít k zesplatnění dosud nesplacené jistiny úvěru. V tomto případě ztratíte šanci hradit nesplacený úvěr ve splátkách. Veškerou dlužnou částku včetně různých poplatků a pokut musíte zaplatit na požádání a jednorázově.
 • Pokud ručíte nemovitostí, může dojít k jejímu zpeněžení na úhradu dlužné částky.
 • Hrozí vám exekuce na plat, majetek a nemovitosti.

Obecně platí, že když nemůžete splácet, nejhorší je nedělat nic nebo kontaktovat „oddlužovací” společnost. Místo toho začněte komunikovat s věřitelem a vysvětlete mu svou situaci. Většina poctivých poskytovatelů úvěrů je ochotna přispět k obnovení vaší schopnosti splácet.

Více o dluzích

Od koho si mohu vzít úvěr?

Banky

Kladou větší důraz na bonitu klienta. To znamená schopnost dlužníka dostát svým závazkům. Cena poskytnutého úvěru bývá zpravidla výhodnější oproti nebankovním poskytovatelům.Dohled zajišťuje Česká národní banka.

Nebankovní subjekty

Dostat úvěr od nebankovního subjektu bývá zpravidla jednodušší. Krátkodobé úvěry lze získat i bez ručitele. Nevýhodou je vyšší úroková sazba a důraz na včasné splácení.Dohled zajišťuje Česká národní banka.

Kde, jak nebo od koho?

 • na pobočce banky nebo jiného poskytovatele spotřebitelských úvěrů,
 • od obchodníka při nákupu zboží,
 • platbou nebo výběrem z kreditní karty v bankomatu,
 • na dálku prostřednictvím kurýra, internetové nebo mobilní aplikace nebo přímo v e-shopu.

Jaké existují typy úvěrů?

Běžný úvěr

Slouží k financování libovolného spotřebního zboží nebo služeb kromě nemovitostí.

Kontokorent

Vzniká poskytnutím peněženích prostředků v rozsahu, který přesahuje zůstatek na vašem bankovním účtu.

Překlenovací úvěr

Slouží pro překlenutí kratšího období, než je možné čerpat žádaný, obvykle dlouhodobý úvěr.

Refinanční úvěr

Je poskytován ke splacení jiného úvěru stejného dlužníka.

Hypoteční úvěr

Jedná se o dlouhodobější úvěr (10 a více let), který slouží k financování nákupu nemovitosti nebo její rekonstrukci. Když si vezmete hypotéku, ručíte zpravidla nemovitostí, kterou jste díky ní pořídili.

Japonská půjčka

Umožňuje čerpat nízkou částku (jednotky tisíc korun) velice rychle (v řádech minut) a s krátkou pevnou dobou splácení (30 dnů). Místo úroku hradíte poskytovateli poplatek.

Americká hypotéka

Spotřebitelský úvěr s libovolným účelem se zástavním právem k nemovitosti.

Vázaný úvěr

Vzniká současně s koupí zboží nebo služby, která je plně nebo částečně tímto úvěrem hrazena.