Úvod Finanční služby Půjčky

Úvěry a půjčky

Tisícovku na pár dní nebo milion na deset let? Pamatujte, že i z malé půjčky mohou být velké dluhy.

pujcky

Půjčit si je snadné

Sjednat si půjčku nebo úvěr vám dnes nemusí zabrat víc než několik minut. Zatímco uspokojení z předmětu vaší touhy rychle odezní, břemeno splátek vás může tížit i 20 let.

Navíc díky dlouhodobě nízké úrovni úrokových sazeb a vzájemné konkurenci různých poskytovatelů se staly úvěry a půjčky dostupné téměř každému.

Pošleme vám tahák

Vytiskněte si tahák s užitečnými tipy, na co si dát pozor při sjednávání úvěru. Pošleme vám ho na e-mail.Tahák Vám byl odeslán
na zadaný email.

Jak funguje úvěr?

Když si od někoho půjčíte peníze, zaplatíte mu částku v dohodnuté době i s odměnou v podobě úroků.

Úvěrující (věřitel) se zavazuje, že úvěrovanému (dlužiteli) poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžité prostředky v určité částce. Naopak úvěrovaný se zavazuje, že tyto prostředky vrátí v předem stanovené lhůtě a zaplatí za ně úrok.

Co to je úrok?

Úrok představuje odměnu za poskytnutí úvěru. Je vyjádřen v procentech na určité období - zpravidla jednoho roku (p.a. - per annum) z celkové částky úvěru.

Co znamená RPSN?

Na rozdíl od úroku zahrnuje RPSN všechny náklady úvěru včetně všech dodatečných plateb a je vyjádřena jako roční procento z celkové výše úvěru. Je to tedy nejjednodušší pomůcka pro porovnání výhodnosti úvěru. Čím nižší RPSN, tím je úvěr „levnější”.

Opravdu potřebujete půjčku?

Obecně platí, že žádná půjčka se nevyplatí. Rozšířeným nešvarem jsou nabídky půjček na vánoční dárky nebo dovolenou. Pokud nemáte v rozpočtu prostor pro jejich splacení do dalších Vánoc, resp. dovolené, raději si nepůjčujte. Nikdo netouží, aby si u něj doma podávali dveře zástupy exekutorů.

Když vám dluhy přerostou přes hlavu

Spadli jste do dluhové pasti a kontaktoval vás zprostředkovatel nebo poradce s nabídkou zaručeně výhodné půjčky? Zbystřete! Jejich řešením je mnohdy pouze přerozdělení stávajícího dluhu a jeho nahrazení novým, pro vás stejně nevýhodným nebo ještě horším, zato však s tučnou provizí pro dotyčného „dobrodince”.

Přemýšlejte, než si půjčíte...

 • Opravdu si právě teď potřebuji pořídit nové freestylové lyže?
 • Můžu každý měsíc postrádat v rozpočtu částku na splátku úvěru?
 • Jak spolehlivé jsou mé příjmy?
 • Může se stát, že mé výdaje časem vzrostou (narození dítěte)?
 • Může se stát, že mé příjmy časem klesnou (ztráta zaměstnání, úraz, nemoc)?

Myslete na železnou rezervu

Pokud si půjčujete větší částku, je dobré mít v záloze nějakou „železnou zásobu“ pro případ, že nebudete schopni dluh splácet z běžného rozpočtu.

Než si vezmete úvěr

Vždy je dobré se rozhodovat mezi nabídkami od více poskytovatelů. Pro porovnání výhodnosti využijte koeficient RPSN (roční procentní sazba nákladů). Čím nižší RPSN, tím „levnější” úvěr.

Nezapomeňte také porovnat:

 • celkovou výši zaplacených úroků a dalších nákladů úvěru,
 • výši úroků z prodlení a smluvních pokut,
 • způsob řešení sporů (pozor na tzv. rozhodčí doložky, pověřující řešením sporu soukromého rozhodce nebo přinejlepším stálý rozhodčí soud).

Kdy má smysl si půjčit

Půjčit si je snadné, ale ne vždy rozumné. Existují ale případy s polehčujícími okolnostmi.

Nerovnoměrné příjmy

Máte dostatečné příjmy, které jsou ale nerovnoměrné v čase nebo výši. Potřebujete si například koupit nový počítač a víte, že příští měsíc dostanete k výplatě i bonus navíc. Využijete krátkodobé půjčky od prodejce počítače nebo kreditní kartu a dluh vyrovnáte v dalším měsíci.

Dejte ale pozor, odolat dalšímu použití kreditní karty nebývá lehké.

Bydlení

Vydělat si na pořízení bytu nebo domu by trvalo půl života a do té doby někde bydlet musíte.

Podle smlouvy o hypotečním úvěru můžete jednou za čas sáhnout po možnosti refinancování úvěru a zlepšení podmínek splácení.

Auto

Jezdit potřebujete hned, proto si dobu čekání zkrátíte pořízením auta na leasing nebo úvěr.

Naspořte si alespoň takovou částku, aby výše úvěru nepřekročila prodejní cenu ojetého vozu za dva až tři roky.

Když si berete spotřebitelský úvěr

Pokud si pořizujete spotřební zboží (počítač, tablet, motorku, atd.) na úvěr, řiďte se alespoň jednoduchým pravidlem nepůjčovat si peníze na zboží, jehož životnost je kratší než splatnost půjčky.

Otázky a odpovědi

Na jaké informace mám právo?

 • Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru musíte bezplatně obdržet sadu předsmluvních informací o poskytovateli a parametrech úvěru, a to včetně všech poplatků a být poučeni o svých právech (např. odstoupení od smlouvy nebo předčasné splacení).
 • Poskytovatel úvěru vám vše musí náležitě vysvětlit a poučit vás mimo jiné o důsledcích prodlení splátek.

Jaká musí být smlouva?

Každá smlouva o spotřebitelském úvěru musí být písemná, stejně jako podpisy smluvních stran. Tím není vyloučena smlouva v digitální podobě autorizovaná elektronickým podpisem.

Mohu splatit úvěr dříve?

Poskytovatel úvěru vám nesmí bránit splatit část nebo celý úvěr kdykoli po dobu jeho trvání. To se však netýká úvěrů na bydlení (hypoték). Poskytovatel úvěru po vás může v některých případech požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Výši této náhrady nákladů sice omezuje zákon, ale dejte si raději při výběru úvěru pozor na existenci takového nároku ve smlouvě.

Mohu odstoupit od smlouvy?

Na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru máte ze zákona 14 dní od jejího uzavření. Pokud jde o úvěr na bydlení máte stejné právo jen v případě, že byla smlouva uzavřena na dálku (např. přes internet).

Co se stane, když nebudu splácet?

 • V případě prodlení splátek po vás věřitel může požadovat zaplacení úroků z prodlení a smluvní pokuty.
 • Věřitel s vámi může uzavřít dohodu o změně splátek a prodloužení splatnosti spotřebitelského úvěru.
 • Může dojít k zesplatnění dosud nesplacené jistiny úvěru. V tomto případě ztratíte šanci hradit nesplacený úvěr ve splátkách. Veškerou dlužnou částku včetně různých poplatků a pokut musíte zaplatit na požádání a jednorázově.
 • Pokud ručíte nemovitostí, může dojít k jejímu zpeněžení na úhradu dlužné částky.
 • Hrozí vám exekuce na plat, majetek a nemovitosti.

Obecně platí, že když nemůžete splácet, nejhorší je nedělat nic nebo kontaktovat „oddlužovací” společnost. Místo toho začněte komunikovat s věřitelem a vysvětlete mu svou situaci. Většina poctivých poskytovatelů úvěrů je ochotna přispět k obnovení vaší schopnosti splácet.

Více o dluzích

Od koho si mohu vzít úvěr?

Banky

Kladou větší důraz na bonitu klienta. To znamená schopnost dlužníka dostát svým závazkům. Cena poskytnutého úvěru bývá zpravidla výhodnější oproti nebankovním poskytovatelům.Dohled zajišťuje Česká národní banka.

Nebankovní subjekty

Dostat úvěr od nebankovního subjektu bývá zpravidla jednodušší. Krátkodobé úvěry lze získat i bez ručitele. Nevýhodou je vyšší úroková sazba a důraz na včasné splácení.Dohled zajišťuje Česká národní banka.

Kde, jak nebo od koho?

 • na pobočce banky nebo jiného poskytovatele spotřebitelských úvěrů,
 • od obchodníka při nákupu zboží,
 • platbou nebo výběrem z kreditní karty v bankomatu,
 • na dálku prostřednictvím kurýra, internetové nebo mobilní aplikace nebo přímo v e-shopu.

Jaké existují typy úvěrů?

Běžný úvěr

Slouží k financování libovolného spotřebního zboží nebo služeb kromě nemovitostí.

Kontokorent

Vzniká poskytnutím peněženích prostředků v rozsahu, který přesahuje zůstatek na vašem bankovním účtu.

Překlenovací úvěr

Slouží pro překlenutí kratšího období, než je možné čerpat žádaný, obvykle dlouhodobý úvěr.

Refinanční úvěr

Je poskytován ke splacení jiného úvěru stejného dlužníka.

Hypoteční úvěr

Jedná se o dlouhodobější úvěr (10 a více let), který slouží k financování nákupu nemovitosti nebo její rekonstrukci. Když si vezmete hypotéku, ručíte zpravidla nemovitostí, kterou jste díky ní pořídili.

Japonská půjčka

Umožňuje čerpat nízkou částku (jednotky tisíc korun) velice rychle (v řádech minut) a s krátkou pevnou dobou splácení (30 dnů). Místo úroku hradíte poskytovateli poplatek.

Americká hypotéka

Spotřebitelský úvěr s libovolným účelem se zástavním právem k nemovitosti.

Vázaný úvěr

Vzniká současně s koupí zboží nebo služby, která je plně nebo částečně tímto úvěrem hrazena.