Úvod Podvody Řekněte podvodníkům NE!

Řekněte podvodníkům NE!

Chovejte se tak, aby k útoku vůbec nedošlo
a nepodlehněte manipulativnímu nátlaku.

Praktiky podvodníků, kteří se chtějí dostat k vašim penězům, se neustále zlepšují a umí se rychle přizpůsobit aktuální situaci. Pokud se nechcete nechat chytit do jejich pasti, dodržujte následující bezpečnostní zásady - chovejte se tak, aby k útoku vůbec nedošlo a nepodlehněte manipulativnímu nátlaku.

Nespěchejte

Na základě příchozího telefonického hovoru či informace získané v průběhu komunikace s neznámou osobou nedělejte unáhlená rozhodnutí. Nepodlehněte tlaku, pod který vás útočník záměrně dostává.

Vezměte si čas na rozmyšlenou – opravdu by vás daná instituce tímto způsobem kontaktovala? Než budete činit jakékoliv kroky, v duchu napočítejte do pěti, než odpovíte. Volajícího rovnou informujte, že se musíte poradit s rodinou a danou instituci budete kontaktovat opětovně sami.

Ověřujte

Vždy zvažte možnost podvodu, zvláště v případě komunikace s neznámou osobou. Ověřte si totožnost toho, kdo vás kontaktoval, nikoli však zavoláním zpět na číslo příchozího hovoru nebo odpovědí na příchozí e-mail. Raději zavolejte na oficiální infolinku banky či instituce, která vás kontaktovala, využijte oficiální webové stránky této instituce pro podání vašeho dotazu či stížnosti nebo tam zajděte osobně, popište nastalou situaci a chtějte potvrzení, zda se na vás někdo ze specialistů obracel.

Chraňte

Osobní údaje

Nikomu nesdělujte své údaje - hesla, PIN, autorizační kódy, osobní údaje.

Zařízení

Zabezpečte také svůj počítač, mobil nebo tablet, do těchto přístrojů neinstalujte neprověřené aplikace. Nikdy nikomu nedávejte přístup k vašemu zařízení, ani vzdálený!

Platební kartu

Prověřte si ve své bance výši limitů na bankovní transakce, nastavte je opravdu jen podle své skutečné potřeby a tím minimalizujte případnou budoucí škodu.

Bankovní účet

Ke svému bankovnímu účtu přistupujte jen přes oficiální stránky banky (ověříte to v adresním řádku). Pravidelně si kontrolujte stav vašeho bankovního účtu a odchozí transakce a v případě podezření na zneužití ihned kontaktujte svou banku.

Co dělat, když vás podvodník kontaktuje?

Pokud se s podvodem setkáte – podvodník vám zavolá nebo napíše, útok co nejrychleji zastavte! V případě telefonátu sdělte, že v hovoru nebudete pokračovat a zavěste. Na elektronickou komunikaci neodpovídejte ani neotvírejte neznámé přílohy.