Úvod Podvody Může se to stát i vám

Může se to
stát i vám…

I přes veškerou snahu a opatrnost
může nastat situace, kdy bude podvodník
úspěšný a podaří se mu vás oklamat.

Co dělat, když…

Pokud vás podvodníci chytí do pasti, ihned se pokuste minimalizovat škody a kontaktujte svou banku a Policii ČR.

Zablokování internetového bankovnictví / platebních karet

Zablokujte v bance ihned své platební prostředky (internetové a mobilní bankovnictví a karty), aby nemohlo dojít k jejich dalšímu zneužití. Zjistěte, zda zadané platby už odešly.

Kontaktujte Policii ČR

Oznamte policii, že jste se stali obětí podvodu a popište, jak útok proběhl a jaké škody vám vznikly.

Pamatujte!

Podvodníci své praktiky nestále vylepšují a jako záminku k manipulaci čím dál častěji využívají i reálné situace, které se zrovna dějí kolem nás (např. vydávají se za pracovníky ministerstev a nabízejí vám peníze z vládních programů podpory atd.) či využívají nových metod, například umělé inteligence, kterými se vás pokusí připravit o peníze. Pokud se nechcete chytit do jejich pasti, dodržujte bezpečnostní zásady a nepodlehněte jejich manipulativnímu nátlaku. Pravidelně si kontrolujte stav vašeho účtu i odchozí transakce a v případě podezření na zneužití ihned kontaktujte svou banku a policii. Věnujte pozornost též formě útoku – jde o obvyklý způsob komunikace mezi vámi a bankou?