Úvod Životní události Dluhy

Dluhy

Z malého dluhu může vzniknout velký problém. Jak správně reagovat, když ztratíte kontrolu nad rodinným rozpočtem?

dluhy2

Ještě než se zadlužíte

Každý úvěr zvyšuje riziko budoucích problémů se splácením. Ačkoliv všichni věříme, že se nám v budoucnosti bude dařit dobře, při plánování úvěru je lepší vždy počítat s černými scénáři. Ať už jde o ztrátu zaměstnání či vážnou nemoc nebo rozvod, zkuste si dopředu spočítat, zda by v takové situaci bylo ve vašich silách se dluhu zbavit, případně za jakou cenu. U pojištění schopnosti splácet úvěr se seznamte s rozsahem pojištění, především se situacemi, které pojištění nekryje.

Splátky dluhu by měly dosáhnout jen takové výše, abyste byli stále schopni vytvářet rezervy.

Nevyhýbejte se špatným zprávám

Pokud se vám začnou v poště hromadit nezaplacené složenky, není nic horšího než problém odložit. V okamžiku, kdy na dveře klepe exekutor, bývá už na řešení pozdě.

Přiznejte potíže členům rodiny. Ať už kvůli případné pomoci, ale i proto, aby se sami mohli připravit na složitou situaci.

Výmluva už nestačí

Někteří dlužníci si myslí, že pokud vyrozumění od soudu či exekutora nepřevezmou, mohou se vymluvit na to, že o dluhu nevěděli. Nepřevzatá písemnost je ale v mnoha případech automaticky považována za doručenou 10. den po dni, kdy byla připravena k vyzvednutí, i když adresát o jejím uložení na poště či u soudu nevěděl. Není-li nutné písemnost doručovat do vlastních rukou, považuje se za doručenou dokonce již vhozením do schránky nebo 10. den po vyvěšení na úřední desce soudu. Odmítnete-li písemnost převzít, považuje se za doručenou dnem, kdy byl učiněn pokus o doručení.

Komunikujte

Základním pravidlem řešení každého dluhu je co nejdříve kontaktovat věřitele. Informujte ho písemně a bez vyzvání o svých problémech a o tom, že jste připraveni v rámci možností nadále platit. V takovém případě není vyloučeno, že věřitel přistoupí na snížení splátek, případně jejich odložení. Přinejmenším si ujasníte, kolik času vám zbývá, než dlužník přistoupí k dalším krokům.

Když je dluhů více

Pokud potřebujete vyřešit více dluhů najednou, seřaďte je podle významnosti a zaměřte se přednostně na splácení těch palčivějších. Primárně jde o dluhy s vyššími úroky, vyššími sankcemi za opožděné splátky a dluhy, které souvisí s bydlením (např. nájem a energie).

Vytvořte si plán

Domluva s věřitelem ani pomoc rodiny samy o sobě dluhy nesníží. Dalším krokem je sestavit si podrobný rozpočet a získat tím přesné informace o výši příjmů a výdajů. Snižte pravidelné výdaje za telefony, internet, televizi, předplatné novin či časopisů, odložte nákup nového spotřebního zboží. Zvažte navýšení pracovního úvazku nebo dočasný vedlejší přivýdělek.

Další úvěr nebývá řešením

Přestože vám některé společnosti budou tvrdit opak, splácení úvěru pomocí jiného úvěru vede obvykle pouze k opakování situace o několik měsíců později. Je navíc pravděpodobné, že vzhledem k vaší finanční nouzi bude každý další úvěr poskytnut jen za méně příznivých podmínek. V důsledku tak hrozí, že svůj dluh pouze navýšíte.

Konsolidace a refinancování

Jde o zajímavé varianty pro ty, kdo zatím nemají problém své dluhy zvládat, ale mají jich větší množství nebo jim podmínky úvěru přijdou nepříznivé. Sloučení více úvěrů do jednoho může být výhodné, je však třeba k němu přistoupit dříve, než se objeví první problémy se splácením. Poté již konsolidace úvěrů nemusí být možná.

Pokud sami nezvládáte

V případě dluhů si málokdo může dovolit požádat o radu advokáta. Některé neziskové občanské poradny však nabízejí pomoc bezplatně. Mnoho praktických informací najdete i na jejich webech. K nabídkám společností nabízejících pomoc s oddlužením či správu dluhů přistupujte obezřetně. Vysoké poplatky nemusejí zaručovat příznivý výsledek.

Kam se obrátit?

Co je to osobní bankrot?

Jde o bolestivou, ale efektivní cestu, jak se zbavit dluhů. Podmínkou je včasné podání žádosti o povolení oddlužení a schopnost splatit alespoň 30 % závazků - buď jednorázově (např. prodejem majetku), nebo prostřednictvím splátkového kalendáře v následujících 5 letech. O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé, případně soud. V případě, že vaše dluhy vznikly v důsledku podnikání, je možnost oddlužení nejčastěji závislá na souhlasu věřitelů.

Pokud soud rozhodne o pětiletém splátkovém kalendáři, po tuto dobu budete mít k dispozici pouze tzv. „nezabavitelnou část mzdy”. Všechny ostatní příjmy, včetně darů nebo dědictví, budou využity k umořování dluhu.

Exekuce

Pokud vaše situace dospěje až k exekučnímu řízení, opět platí základní pravidlo - komunikujte a spolupracujte. Situace už je sice vážná, ale stále můžete zabránit dalšímu navyšování dluhu o náklady exekuce, pokud dluh dobrovolně splníte. Proti některým krokům exekutora můžete podat odvolání, při jeho zamítnutí ale může dojít jen k pozdržení provedení exekuce a navýšení nákladů.

Registry dlužníků

V České republice existuje několik různých registrů, jejichž smyslem je shromažďovat informace (pozitivní i negativní) o historii klientů úvěrových i jiných institucí. Registry potom slouží institucím k posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klientů.

Čím lepší je váš záznam v příslušném registru, tím lepší podmínky pro svůj úvěr získáte.

Centrální registr úvěrů

Je ve správě České národní banky a obsahuje veškeré úvěrové závazky podnikatelů (fyzických i právnických osob). Slouží primárně bankám, které také údaje do registru poskytují. Údaje jsou archivovány po dobu 10 let.

Bankovní registr klientských informací

Registr spravuje společnost Czech Banking Credit Bureau, a.s., a obsahuje údaje o podnikajících i nepodnikajících fyzických osobách, které čerpaly úvěr u zúčastněných bank. Informace jsou uchovávány během trvání úvěru, 4 roky po jeho ukončení a 1 rok v případě, že úvěrová smlouva nebyla uzavřena.

Nebankovní registr klientských informací

Spravuje jej zájmové sdružení právnických osob Czech Non Banking Credit Bureau, z.s.p.o., a obsahuje informace o právnických i fyzických osobách. Slouží především nebankovním úvěrovým institucím a evidence je podmíněna souhlasem se zpracováním osobních údajů.

SOLUS vede registr klientů společností, které jsou jeho členy.

Jak zjistím, jaké údaje o mně registry vedou?

Všechny registry vám poskytnou výpis z vašeho záznamu za manipulační poplatek v řádu stokorun. V případě, že zjistíte, že některý z registrů o vás obsahuje chybné informace, je třeba uplatnit reklamaci přímo u banky či společnosti, která váš údaj do databáze předala, nebo u provozovatele daného registru.