Úvod Právní ujednání

Právní ujednání

Účel stránek

Internetové stránky České národní banky „Peníze na útěku“ jsou určeny především k rychlému získání základních informací týkajících se plánování rodinného rozpočtu.

Podmínky užívání internetových stránek České národní banky „Peníze na útěku“

Odpovědnost provozovatele stránek

  • Česká národní banka na svých internetových stránkách zveřejňuje a pravidelně aktualizuje velké množství informací. Vzhledem k technickým vlastnostem internetu však nemůžeme ručit za úplnost, správnost a obsahovou neporušenost zde uložených informací. Proto prosím přezkoumejte správnost našich informací, prezentovaných na internetu, zvláště pokud vám mají sloužit k obchodním účelům. ČNB není zodpovědná za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek. Upozorňujeme, že jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů. Úplná znění právních předpisů, evropských předpisů nebo obecných pokynů evropských orgánů dohledu uveřejněná na internetových stránkách ČNB představují orientační pracovní pomůcku, která nemá právní závaznost.
  • ČNB nezaručuje nepřetržitý provoz a bezvadný přístup ke svým internetovým stránkám, a není proto odpovědná za případné potíže uživatelů internetových stránek ČNB v případě jejich nedostupnosti z důvodu technické poruchy nebo údržby. Informace zveřejněné na internetových stránkách ČNB nepředstavují odborné nebo právní poradenství. ČNB negarantuje v případě uveřejněných dokumentů vypracovaných třetími osobami jejich úplnost a aktuálnost.
  • Žádný dokument na stránkách ČNB není nabídkou na uzavření smlouvy, nevyplývá-li to z jeho obsahu výslovně.
  • V případě nenadálé nedostupnosti internetových stránek ČNB lze povinně zveřejňované informace získat přímo v sídle České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1.
  • Vnitřní struktura webu „Peníze na útěku“ se v souvislosti s rostoucím objemem publikovaných informací mění. Pokud se stane, že nenaleznete hledaný dokument a jste přesměrováni na stránku "Nenalezeno / Not found", prosíme Vás, abyste laskavě prostudovali aktuální menu na hlavní stránce http://www.penizenauteku.cz.
  • Stránky „Peníze na útěku“ obsahují také odkazy na internetové stránky jiných institucí; ČNB nenese zodpovědnost za obsah nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.

Práva uživatele stránek

Naše internetové informace můžete ukládat, předávat dále a rozmnožovat (s výjimkou platidel, tj. vyobrazení bankovek a mincí). Na stránky ČNB můžete i odkazovat prostřednictvím hypertextových odkazů z jiných míst internetu, a to i do vnitřní struktury našich stránek.

Je však třeba mít na paměti, že ČNB má právo obsah i vnitřní strukturu svých stránek měnit a že URL jednotlivých součástí webu ČNB nemusí být za všech okolností stejná. ČNB musí být vždy uvedena jako zdroj informací, soubor nesmí být obsahově ani jinak pozměňován a musí být otevřen vždy v novém okně prohlížeče.

Využití služby Google Analytics a cookies

Využití služby Google Analytics

  • Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu.
  • Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
  • Podrobné informace o používání technologie společnosti Google jsou popsány na stránkách společnosti Google.

Na základě takto získaných informací o chování uživatelů je průběžně upravován obsah webových stránek, struktura i technické řešení jako celek s cílem zlepšit uživatelský komfort návštěvníka webové prezentace www.penizenauteku.cz.

Správa a nastavení cookies

Výchozí nastavení chování prohlížeče včetně správy cookies se může u jednotlivých prohlížečů lišit. Na stránkách technické podpory konkrétního prohlížeče lze získat podrobnější informace týkající se úpravy nastavení včetně správy cookies.