Úvod Finanční služby Účty

Účty

Víte, že máte možnost jednoduše porovnat náklady spojené s vaším účtem a změnit banku? Zjistěte jaká práva jako uživatel platebních služeb máte.

image/svg+xml

Srovnávací stránky

Porovnat výši poplatků za účty u různých bank můžete bezplatně na srovnávacích stránkách sloužících k porovnání bankovních poplatků. Lze k tomu rovněž využít jednotné dokumenty, které takové srovnávání usnadňují – dokumenty usnadňující srovnávání účtů.

Srovnání a změna

Víte, že máte možnost jednoduše porovnat náklady spojené s vaším účtem a změnit banku? Pokud dosud žádný bankovní účet nemáte, máte nárok nechat si v libovolné bance nabízející účty spotřebitelům zřídit účet se základními funkcemi.

Změna účtu

Máte možnost změnit váš účet a nechat si pohodlně převést svoje opakující se platby (trvalé příkazy a inkasa) do jiné banky. Vaše nová banka vám poskytne formulář, kde vyplníte všechny podstatné informace týkající se změny. Změna proběhne nejpozději do 13 pracovních dnů od podání žádosti a sdělení všech potřebných údajů. Poplatek za tuto službu musí být přiměřený a musí odpovídat skutečným nákladům banky. Banka nemůže vyžadovat poplatek za poskytnutí informací o stávajících trvalých příkazech a souhlasech k inkasu a za poskytnutí informací k samotné službě změny účtu.

Dokumenty usnadnující srovnávání účtu

Před uzavřením smlouvy máte nárok na předsmluvní informace o úplatě s přehledem poplatků za jednotně označené služby uvedené v tabulce a nabízené k účtu. Předsmluvní informace se poskytují v dokumentu nazvaném sdělení informací o poplatcích, jehož podoba je pro všechny banky v Evropské unii jednotná. Banka musí tento dokument bezplatně zpřístupnit na internetových stránkách i na pobočkách nebo vám ho vydat na požádání.

Vaše banka vám vždy do konce února musí poskytnout přehled o úplatě za poskytnuté služby, ze kterého zjistíte, kolik jste utratili na poplatcích za váš účet za uplynulý rok a kolik vám bylo připsáno na úrocích. I podoba tohoto výpisu poplatků je pro všechny banky v Evropské unii jednotná. Tento dokument vám umožní se lépe rozhodnout pro případnou změnu banky. Na vaši žádost vám banka dokument musí poskytnout v listinné podobě.

Jednotné označení

Abyste se lépe vyznali v nabízených službách, musí všechny banky ve své smluvní dokumentaci a písemných obchodních a reklamních sděleních používat jednotné označení pro nejběžněji používané služby (tzv. jednotné označení). Jednotné označení je vysvětleno v glosáři, který každá banka bezplatně zpřístupňuje na svých internetových stránkách i pobočkách.

Základní platební účet

Jde o účet se základními funkcemi (zřízení a vedení účtu, vložení a výběr hotovosti, úhrady, odchozí inkaso, vydání debetní karty, převod pomocí debetní karty a internetové bankovnictví). Za tento účet může banka požadovat úplatu odpovídající nejvýše obvyklé ceně.

Právo na zřízení účtu

Nemáte-li zřízen žádný účet, máte v každém členském státě Evropské unie i Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) právo na tzv. základní platební účet u kterékoliv banky.